Tutorzy

rok 2018/2019

Filologia francuska

Studia licencjackie

I rok FL: dr Tomasz Wysłobocki

II rok FL: dr Aleksander Wiater

III rok FL: dr Agata Rębkowska-Kieseler

Studia magisterskie

I rok FM: dr Witold Ucherek

II rok FM: dr Kaja Gostkowska

 

Filologia hiszpańska

Studia licencjackie

I rok HL: dr Justyna Nowicka

II rok HL: dr Agata Draus-Klobucka

III rok HL: dr Łukasz Smuga

Studia magisterskie - stacjonarne

I rok HM: dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr

II rok HM: dr Zuzanna Bułat-Silva

Italianistyka

I rok: mgr Monika Szmulewska

II rok: dr Gabriele La Rosa

III rok: dr Davide Artico

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)