Tutorzy

rok 2016/2017

Filologia francuska

Studia licencjackie

I rok FL: dr Agata Rębkowska-Kieseler

II rok FL: mgr Ewa Warmuz

III rok FL: dr Joanna Kotowska

Studia magisterskie

I rok FM: dr Tomasz Szymański

II rok FM: dr Witold Ucherek

 

Filologia hiszpańska

Studia licencjackie

I rok HL: dr Marlena Krupa

II rok HL: dr Magdalena Krzyżostaniak

III rok HL: dr Łukasz Smuga

Studia magisterskie - stacjonarne

I rok HM: dr Ewa Kulak

II rok HM: dr Justyna Nowicka

 

Italianistyka

I rok: dr Davide Artico

II rok: dr Daniel Słapek

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)