Studia niestacjonarne

W latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 studia niestacjonarne nie zostały uruchomione z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych.

Program studiów niestacjonarnych dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2013/2014:

Filologia francuska 2013/2014

SYLABUSY

 

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)