Studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE FILOLOGIA HISZPAŃSKA

SYLWETKA KANDYDATA

Studia niestacjonarne drugiego stopnia w zakresie Filologii hiszpańskiej kierujemy do absolwentów zawodowych studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej oraz do absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków humanistycznych i artystycznych, którzy opanowali język hiszpański w stopniu pozwalającym na kontynuowanie edukacji w tym języku, a pragną nie tylko udoskonalić swoje kompetencje językowe, lecz również poszerzyć wiedzę w zakresie literatury, języka, historii i kultury Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Czterosemestralne studia drugiego stopnia Filologii hiszpańskiej wpisują się w postulowaną przez dokumenty Procesu Bolońskiego mobilność pionową. Proponujemy bowiem możliwość podjęcia studiów magisterskich uzupełniających w zakresie filologii hiszpańskiej osobom, które legitymują się dyplomem licencjata lub magistra innego kierunku humanistycznego lub artystycznego, pod warunkiem, że udokumentują znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

CZESNE

2700 zł za semestr.

CZAS TRWANIA

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (dwa zjazdy w miesiącu) w soboty i niedziele.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:

Absolwent studiów filologii hiszpańskiej drugiego stopnia zaocznych swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), co pozwala na wykorzystanie języka w pracy zawodowej. Ponadto cechuje go wysoki poziom ogólnego przygotowania humanistycznego oraz bardzo dobra orientacja w literaturze hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, historii Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej, kulturze obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesnych problemach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności przekładają się nie tylko na profesjonalne opanowanie języka, ale również na zdolność analizy i interpretacji zjawisk literackich, językowych, historycznych, społecznych, politycznych i kulturowych dotyczących krajów strefy hiszpańskojęzycznej. Absolwent filologii hiszpańskiej dzięki wszechstronnemu przygotowaniu oraz nabytym podczas studiów niestacjonarnych umiejętnościom efektywnego samokształcenia będzie cennym pracownikiem w urzędach i firmach utrzymujących kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi oraz przedsiębiorstwach z hiszpańskim kapitałem, w instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach, będzie mógł podjąć dalszą naukę na studiach doktoranckich.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)