Rozkład zajęć

Studia niestacjonarne w roku 2017/18 i 2016/17 nie zostały uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)