mgr MARTYNA SOŃTA

Dane kontaktowe

Konsultacje

Publikacje

2016
 
SOŃTA Martyna, „Hiszpańska familia, czyli o rodzinie w wybranych przykładach prasy hiszpańskojęzycznej”, Wychowanie w Rodzinie, t. XIII (1/2016), 73-85. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang.    Tom czasopisma ma własny tytuł : „Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych”   Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/78343/Wychowanie_w_Rodzinie_tom_XIII_1_2016.pdf  -  Link zweryfikowano 6.02.2017 r. 
ISSN 2082-9019   
 
SOŃTA Martyna, „TRABAJO (PRACA) w języku hiszpańskim”, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, T. 1 : Praca, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, s. 427-448. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.  ISBN 978-83-7784-906-4
 
SOŃTA Martyna, “¡Arriba España! La imagen de ESPAÑA en los carteles de la propaganda franquista”, [w:] Relecturas y nuevos horizontes en lose studios hispánicos, Vol. 3 : Cultura y traducción, eds. Joanna Wilk-Racięska, Sabina Deditius, Anna Nowakowska-Głuszak, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 49-58. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i jęz. pol.  Seria : „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ; nr 3427     ISBN 978-83-8012-747-0
 
2015
 
SOŃTA Martyna, “Kształtowanie tożsamości europejskiej poprzez programy nauczania w hiszpańskim systemie edukacji”, [w:] Integracja europejska. Główne programy badawcze, red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki, 2015, 657-667. – Bibliogr. ISBN 978-83-63183-80-6    Zasób elektronicny publiczny (otwarty) : http://www.wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/abstrakty/1526%20integracja%20europejska%20-%20spis%20tre%C5%9Bci.pdf . - Link zweryfikowano : 7.02.2017 r.
 
SOŃTA Martyna, “La comparación de los conceptos de TRABAJO y PRACA en dos cartas fundamentales : el Fuero del Trabajo y la Constitución de la República Popular de Polonia”, Estudios Hispánicos, 23, 2015, 195-207. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702)    Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484   . - Link zweryfikowano 7.07.2016   Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”)
 
SOŃTA Martyna, (rec.) Zuzanna Bułat Silva, Monika Głowicka, Justyna Wesoła (eds.), Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, 202 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 23, 2015, s. 227-231.(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702)   Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484   . - Link zweryfikowano 7.07.2016     Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”
 
2014
 
SOŃTA Martyna, (rec.), Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska (eds.), Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu studentów filologii iberyjskich, Kraków, Księgarnia Akademickka, 2011, 346 pp. [w:] Estudios Hispanicos, 22, 2014, s. 138-141. (Tom czasopisma ma własny tytuł: Lletres catalanes ) (AUW nr 3636)
 
SOŃTA Martyna, "Językowy obraz PRACY w słownikowych definicjach hiszpańskiego leksemu trabajo", [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 3 : Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, 139-149. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („czerwona seria").
  
SOŃTA Martyna, "Mówienie o pracy w języku hiszpańskich mileuristas", w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 2 : Wokół europejskiej aksjosfery, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, 103-116. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („czerwona seria"). –
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej EUROJOS VI pt. „Koncepty dom, Europa, wolność, praca, honor / godność w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów", która odbyła się w Warszawie i w Lublinie w dniach 22–25 listopada 2012 roku.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)