dr STEFAN KAUFMAN

Dane kontaktowe

Zakład Translatologii, pok. 3.6.
tel. (71) 375 27 04
e-mail: stefan.kaufman@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 2013
 
KAUFMAN Stefan, (rec.),   Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, réd. par Anna Bochnakowa, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, s. 414.  Romanica Wratislaviensia, 60, 2013, 172-173. - Bibligr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Altérités, contrastes, transferts, sous la réd. d’Elżbieta Biardzka, Justyna Łukaszewicz) (AUW nr 3507).  Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie :  http://rwr.wuwr.pl/category  Link zweryfikowany – 14.10.2013

 
2010
 
KAUFMAN Stefan, (red.), Les choses, les notions, les noms : le terme dans tous ses, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 134, [2] s. („Romanica Wratislaviensia”, 57), (AUW nr 3228). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. – Jeden tekst w jęz. wł.
 
2009
 
KAUFMAN Stefan, (tłum.), „Dziedzictwo” [rozdz. I], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 15-66.
 
KAUFMAN Stefan, (tłum.), „Geneza literatur europejskich” [rozdz. II], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 69-139.
 
KAUFMAN Stefan, „Przypisy tłumacza tekstu specjalistycznego: od mediacji do współuczestnictwa”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 139-173. – Bibliogr. - R
 
 KAUFMAN Stefan, PAPROCKA Natalia, “Relations notionnelles en terminologie : problèmes de descriptionn terminographique”, in : Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications, eds. Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009, 203-213. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2007
 
KAUFMAN Stefan, „L’essence du texte spécialisé au-delà des concepts. Deux termes-clefs de la linguistique française en traduction polonaise. Leon Zawadowski traduit André Martinet”, in : La traduction de qualité ou l’essence du texte préservée, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2007, 172-180. (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 2). – Bibliogr.
 
KAUFMAN Stefan, „Le verbe en langues de la spécialité : vers une description terminographique”, in: Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 67-75(„Romanica Wratislaviensia”, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2006
 
KAUFMAN Stefan, „L’Autre dans le dictionnaire: les termes administratifs dans les dictionnaires bilingues français-polonais”, in : L’Autre tel qu’on le traduit, textes réunis par Maryla Laurent avec la collab. de Lydia Waleryszak, Paris, Editions Numilog, 2006, 273-290. (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 1). – Bibliogr
 
KAUFMAN Stefan, “La terminologie entre la description et la norme: quelques elements de réflexion”, in: Mélanges de langue et de literature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 81-88 („Romanica Wratislaviensia”, LIII, (AUW nr 2848)
 
2005
 
KAUFMAN Stefan, “Le terme: unite du discours specialize et de la description terminographique”, Romanica Wratislaviensia, LI I, 2005, 53-61. (AUW nr …..)
 
2004
 
ŁUKASZEWICZ Justyna, KAUFMAN Stefan, (red.), Romanica Wratislaviensia, LI, 2004, s.224 (AUW nr 2667)
 
KAUFMAN Stefan, “Le microsystème notionnel du tourisme et sa description terminographique”, Romanica Wratislaviensia, LI, 2004, 49-73 (AUW nr 2667)
 
2003
 
KAUFMAN Stefan, “Winnie-thePooh, Kubuś Puchatek, Fredzia Phi-Phi et Winnie l’Ourson: s’agit-il du même personnage?”, Romanica Wratislaviensia, L, 2003, 31-41.
 
2002
 
KAUFMAN Stefan, "Dlaczego neofilologów trzeba uczyć języka polskiego?”, in: Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29-30 maja 2000 r., pod red. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zalewskiej-Okrutnej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002, 225-231. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
KAUFMAN Stefan, „Équivalence terminologique: la description terminographique et la traduction. Domaine de l'environnement : français et polonais”, in: Teritorii actuale ale traducerii=Territoires actuels de la traduction=Current fields of translation. Actes du Colloque International „Traduire l’Europe”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 9-10 martie 2001, ed. Rodica Baconsky, Daniel Guadec, Gheorghe Lascu, Cluj-Napoca, Editura Echinox 2002, s. 245-261.
 
KAUFMAN Stefan, “Jak powstaje polska terminologia logistyczna”, in: Język trzeciego tysiąclecia 2: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego-2 marca 2002. T. 1, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Kraków, Tertium, 2002, 225-233, („Język a komunikacja” ; 4)
 
KAUFMAN Stefan, “Problèmes d’application de la méthode terminologique à un domaine d’histoire: vers le dictionnaire franco-polonais de la civilisation antique romaine”, Romanica Wratislaviensia, LXIX, 2002, 35-48.
 
KAUFMAN Stefan, „Bilan d'une participation à Tradutech à l’Université de Wrocław ”, in: Traduction terminologie rédaction. Actes des universités d’été et d’automne 2001 et du colloque international sur la traduction spécialisée,Université de Rennes 2, dir. Daniel Gouadec, Daniel Toudic, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2002, 191-198. („Langues des Métiers. Métiers des Langues”)
 
KAUFMAN Stefan, „Problemy ekwiwalencji terminologicznej”, in: Przekład. Język. Kultura, pod red. Romana Lewickiego, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2002, 161-170.
 
KAUFMAN Stefan, „Putnamowski podział pracy językowej a terminologia”,”, in: Język – Stereotyp – Przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, 35-43, („Orbis Linguarum” 13).
 
KAUFMAN Stefan, “Dlaczego neofilologów należy uczyć polskiego?”, in: Język rodzimy a język obcy - komunikacja, przekład, dydaktyka, Materiały z XXI Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29-30 maja 2000 r., pod red. Andrzeja Kopczyńskiego o Urszuli Zaliwskiej-Okrutnej, Warszawa ,Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002, 225-231.
 
KAUFMAN Stefan, PAPROCKA Natalia, „Entre base de données terminologique et dictionnaire. Elaboration du microglossaire de la civilisation antique romaine”, Romanica Wratislaviensia, XLVIII, 2002, 63-80.
 
SKIBIŃSKA Elżbieta, DĄBROWSKA Anna, KAUFMAN Stefan, MIODEK Jan, PIOTROWSKI Jan, ZAŚKO-ZIELIŃSKA Monika, (dyskusja), „Czy polszczyzna może stać się językiem martwym”, Odra, 5 (486), maj 2002, 40-45.
 
2001
 
KAUFMAN Stefan, „Pourquoi le chancelier Séguier „cherche-t-il des yeux le cordon de la fameuse cloche” ? Les amourettes des mousquetaires en traduction polonaise”, in: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face à l'Altérité” Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001, 129-137, (“Orbis Linguarum “, 7).
 
KAUFMANN Stefan, „Problèmes spécifiques d’enseignement de terminologie dans le contexte polonais”, in : Formation des traducteurs. Pratiques pédagogiques / Pratiques professionnelles. Colloque International, Rennes 22-23 septembre 2000, dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2001, 147-156. („Langues des Métiers. Métiers des Langues”)
 
KAUFMAN Stefan, „Structure d'une base de données terminologique”, Romanica Wratislaviensia, XLVII, 2001, 13-25.
 
2000
 
KAUFMAN Stefan, „Tłumacz w gabinecie krzywych zwierciadeł: schyłek komunizmu w nowomowie władzy i w spojrzeniu widza naiwnego. (O tłumaczeniu powieści Janusza Głowackiego Moc truchleje)”, Romanica Wratislaviensia,XLVI, 2000, 93-119.
 
KAUFMAN Stefan, „Un homme digne de ce nom ou un simple imbécile? Images et lectures de Maciek Chełmicki”, Romanica Wratislaviensia, XLVI, 2000, 201-218.
 
KAUFMAN Stefan, SKIBIŃSKA Elżbieta, „Intégration de la formation des traducteurs dans le cursus philologique: une greffe reussie”, in: Formation des traducteurs. Actes du Colloque Internationa, Rennes 2 (24-25 septembre 1999), dir. Daniel Gouadec, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2000, 239-246.
 
1999
 
KAUFMAN Stefan, „Na początku... musi być termin, czyli o zawodności łatwych rozwiązań terminologicznych przy tłumaczeniu tekstów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska”, in: Między oryginałem a przekładem, V: Na początku był przekład, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec, Kraków, Universitas, 1999, 287-299.
 
1997
 
KAUFMAN Stefan, „La fin de la Seconde Guerre Mondiale en Pologne à travers la traduction française de Cendres et diamant de Jerzy Andrzejewski, par Jerzy Lisowski, Romanica Wratislaviensia, XLIV, 1997, 93-115.
 
KAUFMAN Stefan, „De quelques traductions obliques du gérondif français en polonais, Romanica Wratislaviensia, XLIII, 1997, 5-21.
 
KAUFMAN Stefan, SKIBIŃSKA Elżbieta, (tłum.), MITTERRAND Français, „O Francji, O Niemczech” (frgmenty), Odra, 2, 1997, 4-15.
 
1992
 
KAUFMAN Stefan, SKIBIŃSKA Elżbieta, “Adaptation syntaxique des verbes français en polonais. Introduction au problème”, Romanica Wratislaviensia, XXXIX, 1992, 33-65.
 
1991
 
KAUFMAN Stefan, SKIBIŃSKA Elżbieta, “Enonciation – ku metodzie analizy tekstu. Próba wykorzystania propozycji lingwistyki francuskiej”, Studia Linguistica, XIII, Wrocław, 1991, 21-49.
 
KAUFMAN Stefan, “Kilka uwag o zastosowaniu przekładu w badaniach kontrastywnych”, Studia Linguistica XIV, Wrocław, 1991, 101-111.
 
1989
 
KAUFMAN Stefan, „Observations concernant l'influence de la graphie sur les motsd'emprunt français en polonais”, Romanica Wratislaviensia XXX, Wrocław, 1989, 135-140.
 
1988
KAUFMAN Stefan, „Propozycja metody wewnątrzjęzykowej analizy francuskich zapożyczeń leksykalnych w języku polskim”, Studia Linguistica XII, Wrocław, 1988, 55-82.
 
1987
KAUFMAN Stefan, „Certains aspects du phénomène de relatinisation des motsd'emprunts français dans le lexique de la langue polonaise”, Romanica Wratislaviensia XXVII, Wrocław, 1987, 25-43.
 
1983
KAUFMAN Stefan, „Le comportement de certains suffixes français dans les mots empruntés par la langue polonaise”, Romanica Wratislaviensia XIX, Wrocław, 1983, 59-72.
 
1979
KAUFMAN Stefan, „Adaptation phonétique des mots français empruntés par la langue polonaise au cours du XX siècle”, Romanica Wratislaviensia XIV, Wrocław, 1979, 109-126.
 
Adaptacja formalna wyrazów francuskich w języku polskim thèse dactylographiée, Wrocław 1985.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)