dr MAŁGORZATA TOMICKA

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej
tel. (71) 375 27 49
e-mail:  malgorzata.tomicka@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 
2010
TOMICKA  Małgorzata, „Les prix littéraires français en Pologne (1989-2008) : un “petit précis du roman contemporain”, in : La literature française en traduction, textes réunis  par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2010, 113-130. (Le Rocher de Calliope ; n° 3). – Bibliogr.
(Réseau thématique international de recherche et de formation à recherche : „La traduction comme moyen de communication interculturelle”)
 
 2009
 
TOMICKA Małgorzata Maria, (tłum.), „Druga połowa XIX wieku: realizm i naturalizm” [rozdz. X],  in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 599-665.
 
TOMICKA Małgorzata Maria, (tłum.), „Epoka fin de siècle’u” [rozdz. XI],  in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 666-717.
 
TOMICKA Małgorzata, „Przypisy tłumacza w polskim przekładzie Le Dictionnaire des idées reçues Gustawa Flauberta”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej,  Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 215-227.  – Bibliogr.
 
2006
 
TOMICKA Małgorzata, „Konwicki we francuskiej prasie ”, in: Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 75-91. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr.
 
TOMICKA Małgorzata, Varsovie: hommes et espaces dans la traduction française du roman Zły de Leopold Tyrmand”, in: Traduire la ville, ed. Jerzy Brzozowski, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, 102-111 (Romanica Cracoviensia)
 
TOMICKA Małgorzata, (wybór, posłowie), Francuskie opowiadania o miłości : XIX w., Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006, s.316
 
 2003
 
TOMICKA Małgorzata, „Du génie de la langue dans l’idée reçue. Quelques réflexions sur la traduction polonaise du Dictionnaire des idées reçues de Gustaw Flaubert”,  in: Le Génie de la Langue, red. Jerzy Brzozowski, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, 148-160 (“Romanica Cracoviensia” 3).
 
TOMICKA Małgorzata, “L’humour dans les Colonies de vacancas de Janusz Korczak, ou comment faire sourire à travers la traduction”, in: Actualité d’une éducation de l’émotion et de l’intelligence Janusz Korczak ou Ce que laisser seul un enfant signifie, textes réunis par Maryla Laurent, Lille, Université Charles-de-Gaulle, 2003, 81-89.
 
2002
 
TOMICKA Małgorzata, „Radość tłumaczenia. Wykorzystanie przekładów w powieści Madame Antoniego Libery”, in: Między oryginałem a przekładem, 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002, 167-175.
 
TOMICKA Małgorzata, „Flaubert o blondynkach i nie tylko. Stereotypowy wizerunek kobiet i ich świata w Dictionnaire des idées reçues Gustawa Flauberta”, in: Język – Stereotyp – Przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002,  253-261, („Orbis Linguarum” 13).
 
TOMICKA Małgorzata, „Kuchnia PRL-u we francuskim tłumaczeniu Złego Leopolda Tyrmanda”, in: Przekład. Język. Kultura, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2002, 141-151.
 
2000
 
TOMICKA Małgorzata, SKIBIŃSKA Elżbieta, „Avant-propos”, Romanica Wratislaviensia, XLVI, 2000, 7-14.
 
TOMICKA Małgorzata, „Muzyczne tropy w Złym Leopolda Tyrmanda: przekład francuski wobec oryginału”,  Romanica Wratislaviensia,  XLVI, 2000,  181-199.
 
TOMICKA Małgorzata, „Świat znaków i aluzji literackich we francuskim tłumaczeniu Złego Leopolda Tyrmanda”,  Romanica Wratislaviensia,  XLVI, 2000,  43-64.
 
TOMICKA Małgorzata, „Wykluczone z przekładu. O skrótach we francuskim tłumaczeniu Złego Leopolda Tyrmanda”, in: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk-Elbląg, red. Wojciech Kubiński, Ola Kubińska, Tadeusz Z.Wolański, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, 441-450.
 
1999
 
TOMICKA Małgorzata, „Na początku musi być przekład, czyli przygody aluzji w krainie Złego Leopolda Tyrmanda” w: Między oryginałem a przekładem V: Na początku był przekład”, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna - Twardzikowa, U. Kropiwiec, Kraków, Księgarnia Akademicka, 1999, 107-126.
 
1997
 
TOMICKA Małgorzata, „Czy melancholik to zawsze melancholik? Uwagi o francuskim i polskich przekładach E.A.Poe”,  w: Między oryginałem a przekładem III: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, red. M.Filipowicz-Rudek, J.Konieczna-Twardzikowa, M.Stock, Kraków, Księgarnia Akademicka, 1997, 305-314.
 
TOMICKA Małgorzata, „Rozpoznawanie „warszawskości” we francuskim tłumaczeniu Złego Leopolda Tyrmanda”, Romanica Wratislaviensia, XLIV, 1997,  133-144.
 
1996
 
TOMICKA Małgorzata, „Les débuts de la réception critique de audelaire en Pologne”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein,  red. Aleksander Wit Labuda, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 395-378 (“Romanica Wratislaviensia” XLI).
 
1995
 
TOMICKA Małgorzata, (tłum.) BRETON Guy, Miłość w historii Francji, t.3 : W alkowach królewskich żon i faworyt, Warszawa, Wydawnictwo Bellona, 1995, 332 s.
1993
 
TOMICKA Małgorzata, (tłum.), BURNEY Pierre, Miłość, Wrocław, Wydawnictwo Siedmioróg, 1993, 139 s.  (Seria : “Co wiem?”).
 
1991
 
TOMICKA Małgorzata, (tłum.), WIESEL Elie, Pieśń umarłych. Opowiadania, Wrocław-Warszawa-Kraków, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, 175 s.
 
TOMICKA Małgorzata, “Przedmowa”,  Nana,  Emil Zola, Wrocław, Wydawnictwo Siedmioróg, 1991,  9-13.
 
TOMICKA Małgorzata, “La littérature française vue par les professeurs de français en Pologne (Galicie 1897-1914), in. Littérature et institutions, red. Józef Heistein, Wrocław ; Paris, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Librairie-Éditions A.G.Nizet, 1991, 93-103.  („Romanica Wratislaviensia” ; XXXVIII)  (AUW nr 1321)
 
TOMICKA Małgorzata, “Entre la littérature et la peinture. Quelques réflexions sur le contexte littéraire de l’œuvre de Théophile-Alexandre Steinlen, peintre suisse (1859-1923) ”, in : Études littéraires et linguistiques, red. Józef Heistein,  Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991, 39-46 („Romanica Wratislaviensia”, XXXIV)  (AUW nr 1175)
 
1990
 
TOMICKA Małgorzata, Programmes et manifestes littéraires en France au XIXe siècle. Anthologie à l’usage des étudiants en philologie  romane, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990,  s. 110.
 
1988/89
 
TOMICKA Małgorzata, „Literackie doświadczenie gór Charlesa Ferdinanda Ramuza”, Wierchy, R LIV, 1988/89, 62-74.
 
1988
 
TOMICKA Małgorzata, „La Préface de Mademoiselle de Maupin: de la critique au programme littéraire”, in: Problèmes de terminologie littéraire, Wrocław ; Paris, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Librairie-Éditions A.G.Nizet, 1988, 165-173 (“Romanica Wratislaviensia” XXXI).
 
1987
 
TOMICKA Małgorzata, Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987, 111 s.
 
TOMICKA Małgorzata, “Między oryginałem a przekładem. Kilka uwag o recepcji Baudelaire’a (Le Gouffre w tłumaczeniu Antoniego Langego)”, Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 107-115.
 
1986
 
TOMICKA Małgorzata, (tłum.),  Árpad Vigh, Porównanie i podobieństwo, Pamiętnik Literacki, z. 4, LXXVII, 1986,  257-276.
 
TOMICKA Małgorzata, (rec.), “Nowy Godot”,  S. Beckett, Czekając na Godota, Warszawa, PIW, 1985. Odra, 12, 1986, 94-95.
 
TOMICKA Małgorzata, (rec.), “Eurypides Sartre’a”,  J.-P. Sartre, Trojanki według Eurypidesa”, Warszawa, 1984. Odra, 1, 1986, 99-100.
 
1985
 
TOMICKA Małgorzata, (rec.), “W poszukiwaniu niemożliwej świętości”, Jean Genet, Dziennik złodzieja, Warszawa, 1984.  Odra, 7-8, 1985,  97-98.
 
1984
 
TOMICKA Małgorzata, (rec.), “Romans i karykatura”, Mario Vargas Llosa, Ciotka Julia i skryba, Warszawa, Wydawnictwo Literackie, 1983.  Odra, 12, 1984,  98-99.
 
1983
 
TOMICKA Małgorzata, “Décadentisme ou symbolisme? Réception critiques des deux notions en Pologne (1886-1918), Romanica Wratislaviensia,  XX, 1983, 265-271.
 
1982
 
TOMICKA Małgorzata, “La critique du symbolisme français en Pologne avant la première guerre mondiale”, Romanica Wratislviensia, XVIII, 1982, 175-185.
 
TOMICKA Małgorzata, “Z zagadnień literatury francuskiej w świadomości polskiej krytyki literackiej lat 1886-1918. Symbolizm a tradycja literacka”, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A 37, Wrocław 1982, 69-88.
 
1981
 
TOMICKA Małgorzata, “Les poèmes français de Wincenty Korab-Brzozowski. Etude de reconnaissance”, Romanica Wratislviensia, XVI, 1981, 45-58.
 
1979
 
TOMICKA Małgorzata, “ Projet autobiographique et stratégie narrative chez André Gide. L’Immoraliste  et  La Porte étroite”, Romanica Wratislviensia, XIV, 1979, 51-60

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)