dr JERZY ACHMATOWICZ

Dane kontaktowe

Zakład Iberystyki

tel. (71) 375 27 53

e-mail: jerzy.achmatowicz@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 
2018
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “La expedición de Francisco de Orellana y la exploración del río de Amazonas hasta su desembocadura en el Atlántico. Sobre el valor como fuente histórica del relato de Fray Gaspar de Carvajal”, Studia Iberystyczne, 17 (2018), 37-58. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.. i ang.
Tekst dostępny na stronie : https://journals.akademicka.pl/si/article/view/583/623 - Link zweryfikowano 26.04.2019
Tom czasopisma ma własny tytuł : “Variedad de culturas – Variedad de interpretaciones”
 
2017
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Beata de Piedrahita y/o de Ávila y el problema del equipaje espiritual de Martín de Valencia, el líder de los ”Doce evangelizadores” de México”, Studia Romanistica, Vol. 17, Num.2, 2017, s. 35-48. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang.
Tom czasopisma ma własny tytuł : “Caminos del hispanismo. Literatura y cultura. Homenaje al profesor Piotr Sawicki”
 
2016
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “El salmo 59 como base de la interpretación apocalíptico-milenarista de la misión fundadora de los franciscanos en Nueva España”, Estudios Hispánicos, 24, 2016, 9-21. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757)
Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies”
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/24-2016-561. - Link zwryfikowano : 10.05.2017 r
ISSN 2084-2546
 
2014
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Archiwum Poselstwa RP w Chile – nieznane dane o polskich relacjach ze wspólnotą żydowską w Chile w latach 1940-1945”, [w:] Polska – Ameryka Łacińska : historia - polityka – gospodarka – kultura, red. nauk. Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska, Toruń, Dom Wydawniczy Duet, 2014, s. 271-301. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.  Seria: “Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich” ; t. 4
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Przyczynek do dziejów Fundacji Polskiej Misji Katolickiej w Chile (1963-2000)”, [w:] Polska – Ameryka Łacińska : historia - polityka – gospodarka – kultura, red. nauk. Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska, Toruń, Dom Wydawniczy Duet, 2014, s. 303-316. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.  Seria: “Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich” ; t. 4
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Sobre las fuentes y su papel en la investigación de la exploración del río Amazonas por Francisco de Orellana (en el 470 aniversario”, [w:] Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas, ed. Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 63-72.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3573) 
 
2012
ACHMATOWICZ  Jerzy, “Kontrowersje wokół XVI-wiecznych źródeł dotyczących objawień guadalupańskich w Meksyku”, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej : Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, red. nauk. Katarzyna Krzywicka, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 209-225. – Bibliogr. – Sreszcz. w jęz. hiszp. (“Studia Iberoamerykańskie UMCS” ; vol. II)
 
ACHMATOWICZ  Jerzy, “Podbój i kolonizacja Ameryki w kontekście hiszpańskiej “czarnej legendy” – przyczynek do studiów nad kształtowaniem się hiszpańskiej świadomości narodowej”, w: Hiszpania – mit czy rzeczywistość?, pod red. Filipa Kubiaczyka i Katarzyny Mirgos, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012, 63-87. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (“Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie ; T. 9)
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Problem założeń polityki społecznej w przypadku systemów emerytalnych w Polsce i Hiszpanii (analiza porównawcza)”, [w:] Polska – Hiszpania. Wczoraj i dziś : Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności : Polonia – España. Ayer y hoy. Estudios sobre algunos aspectos del pasado y de la actualidad, red. Joanna Kudełko, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2012, 492-517. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. – R („Biblioteka Polsko – Iberyjska”` : tom 5)
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “ Chilijskie OFE – ambiwalentny charakter sukcesu kapitałowego systemu zaopatrzenia emerytalnego”, [w:] Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej, red. nauk. Michał Drgas, Jacek Knopek, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, 245-270. – Bibliogr. – Streszcz. W jęz. hiszp. Seria: „Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich” ; t. 3 
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “ Archiwum Poselstwa RP w Chile - przyczynek do dziejów Polonii chilijskiej w latach 1940-1945”, [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, red. nauk. Jacek Knopek, Michał Drgas, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, 38-68. – Bibliogr. – Streszcz. W jęz. hiszp.  Seria: „Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich” ; t. 2 
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “ Z kart historii Polonii Chilijskiej. Nieznany przyczynek do dziejów Zjednoczenia Polskiego (1948-1964)”, [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, red. nauk. Jacek Knopek, Michał Drgas, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, 69-111. – Bibliogr. – Streszcz. W jęz. hiszp. R
Seria: „Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich” ; t. 2 – „Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej
 
2010
ACHMATOWICZ Jerzy, „Coloquios apostólicos de fray Bernardino de Sahagún – observaciones preliminaries”, in: Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, coord. Ewa Krystyna Kula, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 11-25. – Bibliogr. („Estudios Hispanicos” ; 18), (AUW nr 3356)
 
ACHMATOWICZ Jerzy, Nican Mopohua. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku w 1531 roku, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010, s. 417, [1]. – Bibliogr.
 
2009
ACHMATOWICZ Jerzy, „Maternidad, cantos y flores … algunos aspectos sobre traducción de Nican Mopohua, la principal fuente de studios del fenómeno guadalupano en México)”, in: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga Pamiątkowa dedykowa Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 233-251. – Bibliogr. - („Studia Iberystyczne ; 8)
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Dwunastu ewangelizatorów nowej Hoszpanii – przyczynek do historii duchowego podboju Meksyku”, in: Observare Evangelium . Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, red. Franciszek M. Rosiński OFM, Wrocław, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2009, 267-294. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Antonio Valeriano ¿autor del Nican Mopohua?”, in: Anais do V Congresso Brasiliero de Hispanistas [Dokument elektroniczny], coord. Sara Rojo et al., Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, 2009, 1141-1152. – Bibliogr.
Materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 2-5 września 2008.
 
2008
ACHMATOWICZ Jerzy, “Poesía náhuatl: arquelogía de una tradición oral”, in: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 123-134. (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “El Fenómeno Guadalupano. El Primer Acercamiento a una Controversia de Casi Cinco Siglos”, Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas, (Chile), 14, 2008, 29-52. – Bibliogr.
 
ACHMATOWICZ Jerzy, „Fray Juan de Zumárraga ¿Fanático destructor o benefactor? (Equipaje intelectual y espiritual versus la “leyenda negra” de la evangelización framciscana en la evangelización franciscana en la Nueva España)”, Estudios Latinoamericanos, 28, 2008, 135-183. – Bibliogr.
 
ACHMATOWICZ Jerzy, „El fenómeno guadalupano” como objeto de intrepretación e investigación”, in: Encuentros, vol. II: Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano, eds. Joanna Wilk-Racięska, Jacek Lyszczyna, Katowice, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008, 11-24. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
ACHMATOWICZ Jerzy, “Przyczynek do historii Zjednoczenia Polskiego w Chile (lata 1948-1964), Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, nr 2(60), 2008, 87-99.
 
2006
ACHMATOWICZ Jerzy, (rec.), HARVEY Robert, Libertadores. Bohaterowie Ameryki Łacińskiej, traducción de Berenika Kluczykowska-Sienkiewicz, Warszawa, 2004. In : Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 185-189 (“Estudios Hispánicos” ; 14). – Bibliogr.
 
2003
ACHMATOWICZ Jerzy, “Dla Odry z Chile”, Odra, 2, 2003, 126-127.
 
2002
ACHMATOWICZ Jerzy, Por las huellas de Domeyko. "Araucania y sus habitantes" de Ignacio Domeyko -150 años después, Santiago de Chile, 2002, s.182.
 
ACHMATOWICZ Jerzy, WOJSKI Zygmunt, “Testimonio del trabajo académico. Sobre el anuario Ibero-Americana Pragensia”, in: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 205-217 (“Estudios Hispánicos” X).

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)