dr DANIEL SŁAPEK

Dane kontaktowe

Instytut Filologii Romańskiej
Zakład Italianistyki
e-mail: daniel.slapek@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

wybrane publikacje dostępne pod adresem: https://wroc.academia.edu/DanielS%C5%82apek
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3755-9778
 
 2020
 
SŁAPEK Daniel, „La presentazione delle (ir)regolarità flessive nelle grammatiche d'italiano per stanieri: il caso dei tempi passati dell'indicativo”, Italica Belgradensia, Vol. 2020, N° 1, 133-158. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. wł. i ang.
DOI : https://doi.org/10.18485/italbg.2020.1.8
Czasopismo dostępne na stronie : http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?l=en&pt=journals&issue=italbg-2020-1&i=0.– Link zweryfikowany 13.07.2020 r.

SŁAPEK Daniel, „Il congiuntivo nelle grammatiche d’italiano per stranieri: un’analisi critica dell’introduzione delle forme verbali”,  Lingua Montenegrina, God. XIII, sv. 1, br. 25, 163-176. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. wł. i ang.
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.fcjk.me/lingua-montenegrina . – Link zweryfikowany 10.06.2020 r.
 
SŁAPEK Daniel, “Doppia coniugazione regolare del passato remoto in italiano contemporaneo. La (falsa?) alternanza tra le forme verbali uscenti in -ei, -é, ‑erono ed ‑etti, ‑ette, ‑ettero”, Zeitschrift für romanische Philologie, Vol. 136, Issue 1, 2020, 246–262. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  DOI:  https://doi.org/10.1515/zrp-2020-0009 . Dostęp do tekstu (płatny) : https://www.degruyter.com/view/j/zrph.2020.136.issue-1/zrp-2020-0009/zrp-2020-0009.xml – Link zweryfikowany 13.03.2020
 
2019
 
SŁAPEK Daniel, “Sulla declinazione dei cognomi italiani in polacco”, Italica Wratislaviensia, 10 (1), 2019, 233–259. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
DOI: http://dx.doi.org/10.15804/IW.2019.10.1.10
Czasopismo dostępne na stronie :
Link zweryfikowany
 
IVANOVSKA-NASKOVA Ruska, SŁAPEK Daniel,  [red.] Italica Wratislaviensia, Vol. 10 (1), 2019, s. 288. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
(Tyt. numeru : “Italiano e lingue slave: problemi di grammaticacontrastiva”)
Czasopismo dostępne na stronie :
Link zweryfikowany
 
GROCHOWSKA-REITER Anna, SŁAPEK Daniel, “Discordanze teorico-pratiche nella presentazione di alcune norme grammaticali al livello A1/A2 nelle grammatiche di italiano LS/L2”, Italica Belgradensia, N°1, 2019, 7-24. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISSN 0353-4766
 
SŁAPEK Daniel, “Sillabi (linee guida) per la lingua italiana non materna e la questione della grammatica”, in.: Politiche e problematiche linguistiche nella formazione degli insegnanti, a cura di Francesco Avolio, Antonella Nuzzaci, Lucilla Spetia, Lecce, Pensa MultiMedia Editore, 2019, 183-198. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
( „Università e ricerca”)
ISBN 978-88-6760-613-9
 
2018
 
SŁAPEK Daniel, “Incompletezza delle gramatiche didattiche della lingua italiana : un’analisi confrontativa”, Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, Vol. 50, N° 1, 2018, 145-154. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISSN 0033-9725
 
GOSTKOWSKA Kaja, KUŹNIK Anna, SŁAPEK Daniel, BIAŁEK Edward, [red]  Orbis Linguarum, red. Kaja Gostkowska, Anna Kuźnik, Daniel Słapek ; wspólpraca redakcyjna Edward Białek,  Vol. 49, Dresden ; Neisse Verlg ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 651 [1] s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. Czasopismo dostępne na stronie : http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL49.pdf  Link zweryfikowany 28.08.2019 r
 
ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, [red.] Confini e zone di frontiera negli/degli studi italiani, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018, 208 [4] s. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. – Teksty w jęz. włoskim.
(“Studi e Ricerche” ; 168)
S. VII- XV : Justyna Łukaszewicz : Introduzione
(Questo volume è frutto del primo convegno della Società degli Italianisti Polacchi tentutosi presso l’Università di Breslavia tra il 17 e il 18 novembre 2017)
ISBN 978-88-6274-910-7
 
SŁAPEK Daniel, [red.], Italica Wratislaviensia, Nr 9 (1), 2018, s. 288. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
(Tyt. numeru : “Grammatica italiana fra teoria e didattica”)
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  https://drive.google.com/file/d/12LBF8mANINEYx6qjyE-byZo9JbBwXpbd/view
Link zweryfikowany 31.10.2018
 
2017
 
ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, [red.] Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, 205 s. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
(“Slavica” ; 16) . – Teksty w jęz. włoskim i polskim.
S. VII- XIV : Justyna Łukaszewicz : Introduzione = Wprowadzenie
ISBN 978-88-6274-772-1
 
SŁAPEK Daniel, “Argomenti grammaticali nei manuali e nei certificati d’italiano LS”, Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, N° 1, 2017 (Anno XLIX),  109-127. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISSN 0033-9725
 
SŁAPEK Daniel, Rozważania metajęzykoznawcze, Łódź, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego & Wydawnictwo Primum Verbum, 2017, s.137. -  Bibliogr., wykresy, tab. - Streszcz. w jęz. ang.
Seria : “Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa” ; 4
ISBN 978-83-65237-29
              Rec.: Alina Naruszewicz-Duchlińska, [w:] Prace językoznawcze,  XIX/4, 2017, 139-141.
 
2016
 
SŁAPEK Daniel, “Forme verbali alternative (regolari e irregolari) del passato remoto”, Studia Universitatis Hereditati, Letnik 4 (2016), Številka 1, 85-96. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. slov. i wł. 
doi.org/10.26493/2350-5443.4(1)
Tekst dostępny  online:
http://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/1-2016/2350-5443.4(1)
Link zweryfikowany 11.10.2018 r.
 
SŁAPEK Daniel, “Płynna gramatyka. Wybrane poblemy metodologii i dydaktyki gramatyki języka włoskiego”, Italica Wratislaviensia, Nr 7 (2016), s. 231-247. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Tyt. numeru : “Studia nad językiem i literaturą włoską = Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana”)     Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :    http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica7.pdf       Link zweryfikowany 6.07.2016 r.
 
BIERNACKA –LICZNAR Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, (red.), Italica Wratislaviensia, Nr 6 (2016), s. 321. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
(Tyt. numeru : “Studia nad językiem i literaturą włoską = Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana”)     Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :   http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica7.pdf         Link zweryfikowany 6.07.2016 r
 
SŁAPEK Daniel, Lessicografia computazionale e traduzione automatica : Costruire un dizionario-macchina, Firenze, Franco Cesati Editore, 2016, s. 174. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-88-7667-525-6
 
2015
 
SŁAPEK Daniel, “Equivalenza in atto: Alcuni processi traduttivi al livello lessicale-sintattico”, Forum Filologiczne Ateneum = Ateneu,m Philological Forum, 1 (3) 2015, 105-117. – Bibliogr.  - ISSN 2353-2912
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : 
http://www.ateneum.edu.pl/assets/CZASOPISMA/240217/Segregator1-Forum-Filologiczne-Ateneum-1-2015.pdf
Link zweryfikowany 22.06.2017
 
SŁAPEK Daniel, GARCÍA Carlos Pitel, “¿Por qué la lingüística cultural?”, Forum Filologiczne Ateneum = Ateneu,m Philological Forum, 1 (3) 2015, 119-128. – Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang. - ISSN 2353-2912
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : 
http://www.ateneum.edu.pl/assets/CZASOPISMA/240217/Segregator1-Forum-Filologiczne-Ateneum-1-2015.pdf
Link zweryfikowany 22.06.2017
 
MAJDZIK Katarzyna, SŁAPEK Daniel, Narzędzia analizy przekładu, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek ; Katowice, Uniwersytet Śląski, 2015, s. 200. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. wł.
Seria : "Nauka o Komunikowaniu"
 
SŁAPEK Daniel, “Il pronome relativo rivisto”,  Italica. Journal of the American Association of Teachers of Italian, Vol. 92, Nº 2, Summer 2015, s. 441-463. - Bibliogr. – Strszcz. w jęz. wł.
 
BIERNACKA –LICZNAR Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, (red.), Italica Wratislaviensia, nr 6, 2015, s. 386. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
(Tyt. numeru: “Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie” = “Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche”)  Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):   http://tinyurl.com/o42mseb
. - Link zweryfikowany 30.10.2015
 
2014
 
SŁAPEK Daniel, "Standard formali nelle traduzioni autenticate it-pl", Kwartalnik Neofilologiczny, LXI, 1/2014, s. 141-153
 
2013
 
SŁAPEK Daniel, "Językowy czy lingwistyczny obraz świata? Polemika z Ireneuszem Bobrowskim", Polonica, XXXIII, s. 39-46. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
SŁAPEK Daniel, "Paradygmaty językoznawstwa dzisiaj = Linguistic Paradigms Today", Forum Filologiczne Ateneum = Ateneum Philological Forum, 1 (1), 2013, 7-27. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: "Konstrukcje = Constructions")
 
2012
 
SŁAPEK Daniel, "By leksykograf nie najadł się wstydu. Teoria predykatu a praktyka leksykograficzna", Polonica, XXXII, 2012, s. 191-197. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2011
 
SŁAPEK Daniel, " O modelo cognitivo de análise textual e a tradução", Neophilologica, Vol. 23, 2011, s. 234-248. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(Tyt. numeru: Le figement linguistique et les trois fonctions primaires (prédivats, arguments, actualisateurs), textes réunis par Alicja Hajok et Salah Mejri et autres études sous la réd. de Wiesław Banyś) (Prace Naukowe UŚ nr 2902)
 
2010
 
SŁAPEK Daniel, CHRUPAŁA Aleksandra, "Maison et casa selon l'approche orientée objets", [w :] Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, 57-66. – Bibliogr.
 
SŁAPEK Daniel, CHRUPAŁA Aleksandra, "Leksykografia komputacyjna a przekład automatyczny. Zorientowany obiektowo model opisu jednostki leksykalnej", Polonica, XXX, 2010, s. 59-72. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
SŁAPEK Daniel, "Il topos e la topica dal punto di visita linguistico", romanica.doc, Nr 1 (1), 2010, [Dokument elektroniczny] 10 s. - Bibliogr. - Bezpośredni dostęp do dokumentu :
www.romdoc.amu.edu.pl/slapek.html
 
2009
SŁAPEK Daniel, "Acqua minerale" cioè come tradurre i giochi di parole Achille Campanile", Romanica Silesiana, Nº 4, 2009, s. 231-243. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(Tyt. numeru: Le jeux littéraires, étudion établie par Krzysztof Jarosz) (Prace Naukowe UŚ nr 2731)

Udział w konferencjach

1) 26-27.10.2018: II Convegno Internazionale „Quo vadis, italiano?”, Uniwersytet w Palermo, Wydział Nauk Humanistycznych
referat: Quo vadis, grammatica? Problemi dell’insegnamento della grammatica italiana a stranieri al livello A1/A2 (współautor: Anna Grochowska-Reiter, UAM)
2) 11-13.10.2018: międzynarodowa konferencja “L’italiano in contesti plurilingui: contatto, acquisizione, insegnamento – III Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana”, Ruhr-Universität Bochum, Niemcy
poster: Sillabi di riferimento per la lingua italiana non materna e la questione della grammatica
3) 14-15.09.2018: X Międzynarodowa Konferencja Italianistów „Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia”, Instytut Języków Romańskich i Klasycznych, Uniwersytet w Krajowej
referat: Tra norma grammaticale e uso effettivo della lingua: il caso del Passato Remoto
4) 20-24.06.2018: międzynarodowa konferencja stowarzyszenia AATI (American Association of Teachers of Italian), Wydział Nauk Humanistucznych, Uniwersytet w Cagliari, Włochy
referat: Quali criteri per valutare una grammatica didattica d’italiano?
5) 19-20.04.2018: międzynarodowa konferencja „Politiche e problematiche linguistiche nella formazione degli insegnanti”, Uniwersytet w L’Aquila (udział na zaproszenie organizatorów)
referat: Quali standard per valutare le competenze grammaticali?
6) 17-18.11.2017: I Zjazd Stowarzyszenia Italianistów Polskich „Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych”. Uniwersytet Wrocławski
referat: Doppie forme regolari del Passato Remoto: desinenze -ei, -è, -erono vs -etti, -ette, -ettero
7) 21-23.09.2017: międzynarodowa konferencja „Immagini e immaginari della cultura italiana”, Uniwersytet Jurija Dubrile w Puli, Chorwacja
referat: Il concetto d’immagine come categoria traduttiva
8) 28.06-2.07.2017: międzynarodowa konferencja stowarzyszenia AATI (American Association of Teachers of Italian), Uniwersytet w Palermo
referat: Quanta grammatica nei manuali e nelle grammatiche d’italiano L2? – il caso Edilingua
9) 1-3.06.2017: międzynarodowa konferencja „Grammatica italiana fra teoria e didattica – II Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana”, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
referat: Scrivere una grammatica per stranieri: metodi, scopi e modelli grammaticali  
10) 6-8.04.2017: międzynardowa konferencja „Dal monologo al polilogo: l’Italia nel mondo. Lingue, letterature e culture in contatto”, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski
referat: Quello che le grammatiche non dicono (współautor: Carmelo Averno, Uniwersytet w Sewilli)
11) 8-9.11.2016: krajowa konferencja „Wszelki język jest alfabetem symboli”, Uniwersytet Zielonogórski
referat: Językowy obraz świata w przekładzie. Kilka słów o tłumaczeniu Budapesztu Chico de Buarque
12) 31.08-3.09.2016: XXII Kongres Associazione Internazionale dei Professori di Italiano „La stessa goccia nel fiume – il futuro del passato”, Uniwersytet Loranda Eötvösa w Budapeszcie
referat: Alcune divergenze nella presentazione degli argomenti grammaticali nei manuali d’italiano L2
13) 25-27.05.2016: 1° Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana  “Rafforzare i legami: prospettive di ricerca e ricadute operative”, Uniwersytet Yildiz, Stambuł
referat: Osservazioni a proposito della frase relativa e dei pronomi relativi in italiano
14) 14-16.04.2016: międzynarodowa konferencja „Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca”, Katedra Języka i Kultury Włoskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
referat: Argomenti grammaticali nei manuali d’italiano L2 al livello C1/C2
15) 18-19.12.2015: VI krajowa konferencja młodych italianistów: L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni, Uniwersytet Jagielloński
referat: Płynna gramatyka. Wybrane problemy gramatyk(i) języka włoskiego
16) 1-2.12.2015: Krajowa konferencja naukowa „Język jest sztuką zaangażowaną społecznie”, Uniwersytet Zielonogórski
referat: Lektura a interpretacja. Granice swobody tłumacza
17) 3–4.07.2015: Convegno Internazionale Traduzione e Plurilinguismo”, Uniwersytet Jurija Dubrile w Puli, Chorwacja
referat: Il criterio tempo-aspettuale nell’analisi traduttiva 
18) 12.12.2014: Konferencja italianistyczna „Sztafeta pokoleń. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny”. Wrocław
referat: Założenia językoznawstwa obiektywnego
19) 5-6.12.2014: V krajowa konferencja młodych italianistów „Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti”. Warszawa
referat: Językoznawstwo obiektywne albo w obronie językoznawstwa autonomicznego.
20) 26-27.04.2013: Międzynarodowa konferencja italianistów “Visto dall’atra parte: lingue, letterature, culture in traduzione”
referat: Per il buon costume nelle traduzioni giurate it-pl 
21) 15–17.11.2012: Convegno internazionale di italianisti in onore del Prof. Žarko Muljačić, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria, Croazia
referat: Strumenti per l’analisi traduttiva: la costruzione di scena
22) 18–20.06.2012: XII Kongres Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI), Helsinki: „Dal manoscritto al Web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua”
poster: Dizionari bilingui per un utente automatico. A proposito della traduzione automatica
23) 31.05.2012 – 01.06.2012: konferencja „L’italiano e l’Italia del Terzo Millennio: lingua, media, cultura”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
referat: Il pronome relativo rivisto 
24) 26–27.10.2011: IV krajowa konferencja młodych italianistów, Toruń
referat: Język, kultura, komunikacja – jedna rzeczywistość, trzy punkty widzenia (?)
25) 24–25.11.2009: III konferencja młodych italianistów, Poznań
referat: Traduzione automatica: la descrizione lessicografica secondo l’Approccio Orientato agli Oggett
 

Granty i projekty badawcze

1. Kierownik grantu „Narzędzia analizy przekładu – studium interdyscyplinarne”; projekt wykonywany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, grant nr 21H 12 0240 81; czas realizacji: 5.03.2013 –  4.09.2015; efekty badań: publikacja monografii.

 

2. Kierownik grantu „Metodologia i dydaktyka gramatyki języka włoskiego”; projekt wykonywany w ramach konkursów wewnętrznych projektów badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim – działanie służące rozwojowi młodych naukowców, grant nr 0420/1769/16; czas realizacji: 06.2016 - 12.2017; seria artykułów naukowych.

3. Kierownik grantu „Leksykografia komputacyjna a przekład automatyczny (druk monografii w wydawnictwie włoskim)”; projekt wykonywany w ramach konkursów wewnętrznych projektów badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim – działanie służące rozwojowi młodych naukowców, grant nr 2410/M/IFR/14; czas realizacji: 06.2014 - 12.2015; efekty badań: publikacja monografii autorskiej.

 

4. Kierownik grantu „Język – kultura – lingwistyka. Echa Karla R. Poppera w językoznawstwie (druk monografii)”; projekt wykonywany w ramach konkursów wewnętrznych projektów badawczych w UWr – działanie służące rozwojowi młodych naukowców, grant nr 1553/M/IFR/15; czas realizacji: 06.2015 - 12.2015; efekty badań: publikacja monografii autorskiej.

 

5. Kierownik grantu „Konferencja młodych italianistów. Sztafeta pokoleń (grudzień 2014)”; projekt wykonywany w ramach konkursów wewnętrznych projektów badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim – działanie służące rozwojowi młodych naukowców, grant nr 2411/M/IFR/14; czas realizacji: 06.2014 – 28.02.2015, efekty badań: konferencja naukowa, wystąpienie konferencyjne

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)