Kształcenie nauczycielskie

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Jest specjalizacją dodatkową, realizowaną w semestrach1-3 studiów magisterskich.

Wszyscy studenci II cyklu, którzy rozpoczynają kształcenie w ramach Przygotowania do zawodu nauczyciela, zobowiązani są uważnie przeczytać i wypełnić załączone podanie . Oryginał należy złożyć w dziekanacie, a kopię u zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.

Siatka do kształcenia nauczycielskiego

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)