Kontakt

Kierownik studiów niestacjonarnych (zaocznych) drugiego stopnia (magisterskich)
 
dr Marlena Krupa
marlena.krupa@uwr.edu.pl
gabinet 4.11.
tel. (71) 375 27 50
 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)