Egzamin licencjacki

Praca licencjacka i egzamin (nowa formuła - od roku akademickiego 2015/2016)

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów

Terminy egzaminu licencjackiego w roku 2016/1017:

27 czerwca - termin zerowy (rozliczenie semestru przez studentów do 8 czerwca)
10-11 lipca - termin pierwszy
11-12 września - termin drugi.

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

KOMISJE LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
Przewodniczący: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr hab. Marcin Kurek
Promotorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr E. Kulak, dr J. J. Losada
Recenzenci i egzaminatorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr Z. Bułat-Silva, dr M. Krupa, dr E. Kulak, dr J. L. Losada, dr hab. M. Kurek, dr M. Minkiewicz, dr J. Wesoła lub każdy inny wykładowca z tytułem co najmniej doktora, w ramach kompetencji.

Termin dla zdających licencjat wg starego trybu: poniedziałek 26 czerwca godzina 9.00 (egzamin pisemny, sala 3.2) i wtorek 27 czerwca godzina 9.00 (egzamin ustny, sala 4.1).
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. B. Baczyńska.
Egzamin pisemny: dr Ł. Smuga, dr J. L. Losada.
Egzaminy ustne: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr E. Kulak, dr J. J. Losada, dr Z. Bułat-Silva

REGULAMIN

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2017-2018

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2015-2016

Zasady ogólne egzaminu licencjackiego (stara formuła - do roku akademickiego 2014/2015)

Kto może przystąpić do egzaminu

Studenci III roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFR UWr., którzy uzyskali wszystkie zaliczenia i zdali egzaminy przewidziane w planie studiów.

Studenci eksternistycznych studiów licencjackich prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zdali egzamin dyplomowy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych.

Zgłoszenia na egzamin :

Zgłoszenia na egzamin licencjacki należy składać bezpośrednio u sekretarza, dr Moniki Głowickiej (pok. 3.5) lub przesłać na adres: monika.głowicka@uwr.edu.pl do 31 maja 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje dla studentów NKJO :

Słuchacze NKJO chcący zdawać egzamin licencjacki w IFR UWr muszą zapisać się na jednosemestralne studia eksternistyczne w terminie do 21 marca br. Dotyczy to również absolwentów kolegiów lat ubiegłych, jak też osób, które w poprzednich latach zapisały się na studia eksternistyczne i nie zdały egzaminu licencjackiego.

Zapisy i więcej informacji w dziekanacie, pl. Nankiera 15, tel. (71) 375 22 25.

Opłatę w wysokości 300 zł za studia eksternistyczne należy wnieść na konto: Uniwersytet Wrocławski Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław Nr 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 Tytuł wpłaty : IFR – filologia hiszpańska - opłata za studia eksternistyczne

Osoby, które w ubiegłych latach nie zdały egzaminu, wnoszą opłatę jedynie za powtarzanie niezaliczonych części egzaminu.

Opłaty za powtarzanie egzaminu :

Studenci, którzy już przystępowali do egzaminu licencjackiego, uiszczają opłatę za powtarzanie poszczególnych części egzaminu w następującej wysokości:

egzamin pisamny – 150 zł egzamin ustny – 150 zł

Wpłata na konto: Uniwersytet Wrocławski Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław Nr 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 Tytuł wplaty : IFR – filologia hiszpańska - opłata za powtarzanie egzaminu licencjackiego

Potwierdzenie opłaty za studia eksternistyczne lub powtarzanie egzaminu należy złożyć u sekretarza najpóźniej w dniu pierwszego dnia egzaminu.

Broszura licencjacka 2014/2015

Formularz zgłoszeniowy

Undefined

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)